About Tom Peeters

Real Estate legal counsel and lawyer specialized in public procurement law, construction law and permits/licences needed for the successful completion of real estate projects including Public Private Partnerships (PPP). Experienced legal advisor, negotiator and litigator familiar with international environments. Able to connect with clients and understand their business due to varied background and education.

Author Archive | Tom Peeters

Uitleg onlosmakelijkheid Wabo

De ABRvS heeft op 23 januari 2013 (nummer 201206157/1/A1, LJN: BY9189) wederom bevestigd dat het onlosmakelijkheidsvereiste ingevolge artikel 2.7 Wabo uitsluitend van toepassing is indien een activiteit tegelijkertijd moet worden aangemerkt als een andere activiteit die omgevingsvergunningplichtig is. Het moet – aldus de memorie van toelichting – gaan om twee of meer activiteiten die fysiek [...]

Continue Reading Comments { 0 }

EVRM als grondslag voor schadevergoeding

Op 28 februari 2012 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de Russiche overheid aansprakelijk is voor schade als gevolg van een overstroming nabij Vladivostok. Benadeelde burgers leggen aan hun eis tot schadevergoeding ten grondslag dat de overheid verantwoordelijk is voor de slechte staat van het waterafvoersysteem en ook na [...]

Continue Reading Comments { 0 }