De dienstverlening omvat zowel het geven van advies (zowel bij publieke-private samenwerking als daarbuiten), het opstellen van contracten, het aanvragen en begeleiden van vergunningen en het voeren van juridische procedures (rechtszaak of arbitrage).

Bovendien zijn wij in staat om u te adviseren over een passende rechtsvorm bij het aangaan van een samenwerking. In dit kader hebben wij bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van coöperatieve structuren in de rechtsvorm van een coöperatie. Vooral bij duurzame initiatieven en samenwerkingsvormen biedt dit een passend en flexibel instrument om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Peeters Vastgoedadvocatuur B.V., waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en kunt u hier raadplegen.

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratie-geschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig dit reglement.