Aanbestedingsrecht

Wij hebben ervaring op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten alsmede concessies. Wij adviseren zowel aanbestedende diensten als inschrijvers, waaronder provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers, ICT-bedrijven, zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties. Wij kunnen u van dienst zijn bij het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage als de burgerlijke rechter als uw advocaat met expertise in het aanbestedingsrecht. Ook voor advies over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek/private samenwerking of voor advies over het nut en noodzaak van een aanbesteding kunt wij u van helder en bruikbaar advies voorzien. De regelgeving is gebaseerd op de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG die in Nederland zijn geïmplementeerd in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). Wij beschikken over diverse bestekken en aanbestedingsprocedures, al dan niet met toepassing van het ARW 2005. In dit kader volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Aanbestedingswet die in 2013 in werking zal treden op de voet.

Wij hebben zowel inschrijvers als aanbestedende diensten geadviseerd op het gebied van inkoop van architectendiensten, personeelsdiensten (onderwijs), WMO, IT-projecten en projectontwikkeling. Wij hebben hierbij bestekken en aanbestedingsdocumenten opgesteld en inschrijvers geadviseerd over “slimme” inschrijvingen. Daarnaast zijn wij in staat inschrijvers te assisteren bij het beprijzen van risico’s in complexe aanbestedingsprocedures.