Uitleg onlosmakelijkheid Wabo

De ABRvS heeft op 23 januari 2013 (nummer 201206157/1/A1, LJN: BY9189) wederom bevestigd dat het onlosmakelijkheidsvereiste ingevolge artikel 2.7 Wabo uitsluitend van toepassing is indien een activiteit tegelijkertijd moet worden aangemerkt als een andere activiteit die omgevingsvergunningplichtig is. Het moet – aldus de memorie van toelichting – gaan om twee of meer activiteiten die fysiek niet van elkaar te scheiden zijn.

Dit betekent dat voor een bouwplan dat betrekking heeft op meerdere woningen niet noodzakelijk een enkele omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd, maar dat voor de werkzaamheden aan een of enkele woningen losse omgevingsvergunningen mogen worden aangevraagd.

About Tom Peeters

Real Estate legal counsel and lawyer specialized in public procurement law, construction law and permits/licences needed for the successful completion of real estate projects including Public Private Partnerships (PPP). Experienced legal advisor, negotiator and litigator familiar with international environments. Able to connect with clients and understand their business due to varied background and education.

Subscribe

Klik hier om u te abonneren op onze nieuwsbrief via RSS-feed.

No comments yet.

Geef een reactie